AVH Bestuur 

Voorzitter: Jasper ten Berge
Secretaris: Erik Teunissen / Mark in het Veld
Penningmeester: Ben van Sark
Algemeen bestuurslid: Chris Koenderink, Joanne Konings en Tom Klein Poelhuis

Afhankelijk van de te bespreken onderwerpen worden leden van betreffende commissies aan het bestuursoverleg toegevoegd. Elke eerste dinsdag van de maand zit het bestuur bij elkaar om de ingekomen stukken te bespreken.

Contact met ons bestuur? Mail naar secretaris@av-haaksbergen.nl

Commissies 

De commissies binnen AVH bepalen mede de richting voor het meerjarenbeleid. Binnen hun aandachtsgebied zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoering van activiteiten binnen onze vereniging.

In deze lijst zie je ook de contactpersoon per commissie.

 • Ledenadministratie: Stefan Hummelink
 • Beheer (Kantine en Accommodatie): Henry Siemerink
 • Technische commissie: Nick de Waart (baanatletiek), Fons van Sark (Hardlopen), Ben van Sark (Bootcamp), Marc Brandsma (Sportief wandelen) en Renske van Sark (Racerunning)
 • Sponsorcommissie: Herman Winkelhorst
 • Onderhoudscommissie: Gerrit Noordink en Henny Slotman
 • Activiteitencommissie: Roel Verwer 
 • Wedstrijd organisatie commissie baanatletiek: Rico Stegink
 • Pingelloop: Marc Brandsma
 • Watermolenloop: Arjan Simmelink
 • Mijlenloop Haaksbergen: Mayk Egbers
 • Run ATB Run: Richard Leussink
 • Stichting Haaksbergen Runners (o.a. Roparun): Fons van Sark & Linda ter Woerds
 • Website, app-en e-mail: Stefan Hummelink

SOCIAL MEDIA  

Facebook/AV HaaksbergenPrivacy verklaring

CONTACT 

Clubgebouw 'n Diek en atletiekbaan:
Scholtenhagenweg 39
7481 VN Haaksbergen
Tel.: 053-2207766
E-mail: info@av-haaksbergen.nl

POST ADRES 

Erik Teunissen
Secretaris Atletiek Vereniging Haaksbergen
Pastoor Brandsmastraat 34
7481 BP Haaksbergen