Renovatie Atletiekbaan

21 maart 2018

Het in goede banen leiden van de renovatie van de atletiekbaan kost veel tijd. We benaderen dit via twee sporen:

De huurovereenkomst met de gemeenteVoorbereiding van de renovatie en het opstellen van een bestek

Het realiseren van een huurovereenkomst die passend is voor zowel AVH als de gemeente wordt verder opgepakt door het oude bestuur (Marc Eijsink, Jurgen Bouwmeesters en Han Slotman)

De voorbereiding van de renovatie wordt opgepakt door het nieuwe bestuur waarbij onze nieuwe voorzitter (Marloes Klumpers) de trekkersrol op zich heeft genomen. Zij heeft een groepje gevormd dat meedenkt over de eisen en wensen die we hebben. Tijdens het jeugdkamp heeft ook de jeugd ideeën aangeleverd die worden meegenomen in de totale eindlijst.

Inmiddels kunnen we na het overleg dat we donderdag 15 maart bij ons in het clubhuis met de gemeente hebben gehad melden dat we de goed kant op bewegen. Samen met de gemeente hebben we het volgende persbericht opgesteld.

"HAAKSBERGEN – De gemeente Haaksbergen en Atletiekvereniging Haaksbergen (AVH) zijn al geruime tijd met elkaar in gesprek over de renovatie van de atletiekbaan, een nieuw huurcontract en nieuwe huurafspraken.

Op donderdag 15 maart jongstleden heeft een gepland vervolgoverleg plaatsgevonden. Dit gesprek is constructief verlopen. Na het voorstel van AVH heeft de gemeente haar voorstel toegelicht met betrekking tot de huur en een compensatieregeling voor zelfwerkzaamheid. Het voorstel is goed ontvangen door AVH. Er zitten openingen in die tot een positieve oplossing kunnen leiden.

De gesprekken over de renovatie verlopen voorspoedig en volgens planning. Er is gestart met de eerste fase, de zogenaamde voorbereidingsfase. Hiervoor is een speciale projectgroep opgericht die bestaat uit de Adviesgroep Atletiekaccommodaties, leden AVH en medewerkers van de gemeente. De projectgroep is momenteel bezig met het opstellen van een programma van eisen."

Op donderdag 5 april aanstaande is een vervolgoverleg gepland. Zowel gemeente alsook AVH spreken de verwachting uit dat er dan een concreet voorstel op tafel ligt. In de commissie Samenleving van 10 april aanstaande wordt de stand van zaken met de gemeenteraad besproken.

« Terug
© 2018 | CMS & webdesign by Accept-IT Info